“Dziękujemy za piękny teatrzyk i za bankiet”

Dziś dzieci uczestniczyły w spektaklu teatralnym w WCK w ramach Spotkań teatralnych. Celem tych spotkań  jest wdrożenie dzieci do  świadomego uczestnictwa w odbiorze kultury. Uczymy dzieci jak być kulturalnym widzem czyli jak należy się ubrać do teatru i jak się zachowywać w teatrze.

W tym miejscu pragnę podziękować Wam Drodzy Rodzice, że stanęliście na wysokości zadania i nasze dzieci były pięknie, odświętnie ubrane. Jesteśmy dumni z naszych wychowanków bo wspaniale zachowali się podczas spektaklu i na bankiecie.
Rozpiera nas duma bo dzieci spontanicznie z własnej inicjatywy podczas bankietu podziękowały Pani kierownik słowami “DZIĘKUJEMY ZA PIĘKNY TEATRZYK I ZA BANKIET”.

Więcej zdjęć w galerii.

Pani kierownik powitała dzieci na Spotkaniu teartalnym

Pani kierownik powitała dzieci na Spotkaniu Teatralnym