Spotkanie z Policjantem

Tego dnia dzieci miały zorganizowane spotkanie z Policjantem drogówki. Podczas pogadanki z dziećmi przypomniał zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poza tym dzieci miały możliwość zobaczenia jak wygląda mundur policjanta, lizak do zatrzymywania pojazdów. To było pouczające spotkanie.